Afkondiging
Koninklijk besluit

De procedure tot bevordering door overgang naar het basiskader ("sociale promotie"), die vroeger werd georganiseerd onder de vorm van een vergelijkend examen, wordt gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 september 2016 tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten wat het statuut van de agenten van politie betreft (BS 4 oktober 2016).