Afkondiging
Koninklijk besluit

Koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning van een toelage voor de indexatie van de federale basistoelage van de lokale politie voor het jaar 2017.