Afkondiging
Koninklijk besluit

Koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning van een federale financiële tussenkomst in de kosten inherent aan de uitvoering van de wet Salduz door de lokale politie gedurende het jaar 2018.