Afkondiging
Koninklijk besluit

Koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2018.