Afkondiging

Koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2018.