Afkondiging
Koninklijk besluit

Het koninklijk besluit van 10 september 2017 strekt ertoe verduidelijkingen en praktische wijzigingen aan te brengen aan de organisatie van de sector. Deze tekst trad in werking op 20 oktober 2017 en vervangt het koninklijk besluit van 8 januari 2006 dat tot dan het statuut van de bijzondere veldwachters regelde.