Afkondiging
Koninklijk besluit

Het koninklijk besluit dat het model van het pictogram, de afmetingen en de vermeldingen bepaalt die erop moeten voorkomen. (gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 augustus 2009)