Beschikken de veiligheidsagenten over bijzonder materiaal of middelen?

Veiligheidsagenten kunnen in tegenstelling tot bewakingsagenten uitgerust zijn met pepperspray en handboeien.

Zij mogen daarentegen geen ander wapen dragen (bijvoorbeeld een vuurwapen), terwijl de bewakingsagenten in functie van de uitgeoefende activiteit (bijvoorbeeld voor het toezicht bij vervoer van goederen of geld) een vuurwapen mogen dragen.  Uiteraard is telkens een ministeriële machtiging verplicht. 

Het gebruik van de spuitbus en de handboeien door de veiligheidsagenten is strikt gereglementeerd door de wet en haar uitvoeringsbesluiten om de rechten te waarborgen (overhandigen van een ingevuld standaardformulier aan de persoon die een spuitbus of handboeien heeft gebruikt) en om de fysieke integriteit te verzekeren van de personen die er het voorwerp van zouden uitmaken (zorgen te verlenen aan de betrokkene). 

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 6° (definitie veiligheidsagent) - 3, 11° (definitie veiligheidsdienst) – 163 tot 167 (middelen voor de veiligheidsagenten) – 181 (modaliteiten voor het gebruik van handboeien) – 182 (formulier te overhandigen aan de betrokkene in geval van gebruik van een spuitbus, handboeien of vatting).

---

Links naar FAQ Bewaking : /

0