Zijn de veiligheidsagenten aan verboden onderworpen ?

De vier belangrijkste verboden in het kader van de activiteiten van een veiligheidsagent zijn:

  1. Verbod om een beroep te doen op geweld en dwang, met uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk in de wet zijn bepaald;
  2. Verbod om een ander wapen dan pepperspray te dragen;
  3. Verbod om de toegang op basis van om het even welke discriminatie te ontzeggen;
  4. Verbod om fooien en andere beloningen van derden te ontvangen.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 6° (definitie veiligheidsagent) - 3, 11° (definitie veiligheidsdienst) – 98 (verbod dwang en geweld) – 105 (weigering toegang) – 120 (verbod fooien) – 165 (verbod om een ander wapen te dragen).

---

Links naar FAQ Bewaking : /

0