Hoe kan ik weten of ik te maken heb met een vergunde veiligheidsagent die zijn activiteiten uitoefent aan de toegang of in een station, een stopplaats, een trein, een bus, ...?

Een veiligheidsagent is verplicht om zijn identificatiekaart van veiligheidsagent duidelijk leesbaar te dragen evenals het uniform van de veiligheidsdienst (waarop het Vigilis-embleem is aangebracht ) :

Vigilis

Het feit dat de agent deze identificatiekaart draagt, bewijst dat hij gescreend werd door de FOD Binnenlandse Zaken en over de technische en professionele kwaliteiten beschikt om als veiligheidsagent te werken.

De identificatiekaart hieronder is het model met daarop de vermeldingen van de bewakingsagenten

carte d'identification gardiennage

De kaart van de veiligheidsagenten is gelijkaardig op vlak van formaat en uitzicht, maar de gegevens die erop worden vermeld, verschillen enigszins:

            - Titel: Identificatiekaart veiligheidsdienst openbaar vervoer

            - Rechtstreekse benaming van de openbare vervoersmaatschappij (bijv.: MIVB-STIB)

            - Volgnummer van de kaart

            - Geldigheidsdatum van de kaart

            - Naam en voornaam van de agent

            - Geboortedatum van de agent.

Tot slot, de termen ‘Onderneming/dienst’ en de ‘Functie Exe…’ staan er niet op.

Deze kaart moet op eenvoudig verzoek van een burger worden getoond. 

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 6° (definitie veiligheidsagent) - 3, 11° (definitie veiligheidsdienst) - 80 (leesbaar dragen identificatiekaart) – 95 (dragen uniform).

---

Links naar FAQ Bewaking : /

0