Wat wordt verstaan onder ‘veiligheidsdienst’ en ‘veiligheidsagent’? In welke plaatsen of ruimtes mogen zij hun activiteiten uitoefenen?

Wanneer u een station, een stopplaats of een voertuig dat gebruikt wordt in het kader van het openbaar vervoer (bus, trein, tram, metro) betreedt, kunnen deze plaatsen worden bewaakt en/of kunt u worden gecontroleerd door een veiligheidsagent die tot een veiligheidsdienst behoort. Het gaat over een interne dienst die ten behoeve van een openbare vervoersmaatschappij de veiligheid verzekert van het openbaar vervoer op welbepaalde plaatsen. De veiligheidsagenten zijn dus de personen die activiteiten uitoefenen in het kader van een veiligheidsdienst.    

De veiligheidsagenten kunnen in functie van de dienst waartoe zij behoren, uitsluitend activiteiten uitoefenen op in de wet opgesomde plaatsen: 

De veiligheidsagenten van de NMBS mogen hun bevoegdheden uitoefenen: 

- in de stations,

- de onbemande stopplaatsen,

- de treinen, 

- de sporen,

- de plaatsen van het spoorwegdomein die toegankelijk zijn voor het publiek en

- alle andere plaatsen die beheerd worden door de NMBS en INFRABEL, met uitzondering van:

  • de infrastructuur die aan derden als concessie wordt gegevens (behalve in geval van samenwerkingsakkoord), 
  • de wegen die een openbare weg vormen (met uitzondering van de ondergrondse doorgangen en passerellen) en 
  • de transportvoertuigen van andere spoorwegondernemingen (behalve in geval van een voorafgaand verzoek);

De veiligheidsagenten die voor de MIVB - De Lijn - de TEC werken kunnen hun bevoegdheden uitoefenen: 

  • op plaatsen die tot deze maatschappijen behoren, met inbegrip van de bovengrondse infrastructuur die toegankelijk is voor het publiek, 
  • in de bovengrondse tram- en busstations,
  • in de ondergrondse premetrostations (met uitzondering van de infrastructuur die aan derden als concessie wordt gegeven behalve in geval van samenwerkingsakkoord) en 
  • in de transportvoertuigen die door deze maatschappijen worden gebruikt.            

Bovendien kunnen de veiligheidsagenten hun bevoegdheden op de openbare weg uitoefenen, binnen een perimeter van 15 meter rond het transportvoertuig, en als de politie afwezig is, en in afwachting van het toekomen van deze diensten, uitsluitend in één van de volgende gevallen: 

  • verkeersongeval,
  • wanbedrijf of misdaad die pas is gepleegd, 
  • gedrag dat de veiligheid van derden of van de betrokkene ernstig in het gedrang brengt.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 6° (definitie veiligheidsagent) - 3, 11° (definitie veiligheidsdienst) – 102 tot 104 (toegangscontrole) – 115, 7° (toegestane activiteiten op de openbare weg) – 117 (zichtbare afbakening) – 160 tot 162 en 168 (uitoefeningsplaaten van de activiteiten van een veiligheidsagent).

---

Links naar FAQ Bewaking : /

0