I. Veiligheidsdienst en veiligheidsagent

II. De bevoegdheden van de veiligheidsagenten

III. De vergunde veiligheidsagent

IV. Toegang controleren en ontzeggen

V. Identiteitscontrole

VI. De verboden acties

VII. Bijzonder materiaal of middelen

VIII. De voorwaarden van de vatting