- Een personeelslid van een onderneming voor veiligheidsadvies dat optreedt als veiligheidsadviseur (afgezien van administratief of logistiek personeel bijvoorbeeld) is verplicht om zijn identificatiekaart op zich te dragen.

- Het model van deze identificatiekaart is heden evenwel nog niet beschikbaar en het personeel beschikt fysiek nog niet over deze kaart.  Indien u twijfelt of een persoon deel uitmaakt van een onderneming voor veiligheidsadvies, aarzel niet om een mail te sturen [email protected].

- Deze identificatiekaart (wanneer beschikbaar voor het personeel) moet op eenvoudig verzoek van een burger worden getoond.  

Links naar Vigilegis: artikelen 8 en 9 (onderneming voor veiligheidsadvies) - 76 (houder zijn van een identificatiekaart).

---

Links naar FAQ Bewaking : /

0