Wat is het verschil tussen een privédetective, een winkelinspecteur en een bewakingsagent?

Winkelinspecteurs zijn geen privédetectives. Hun activiteiten zijn immers vastgelegd in de wet van 2 oktober 2017.  Zij worden beschouwd als gespecialiseerde bewakingsagenten.

De winkelinspecteurs houden toezicht op het gedrag van klanten met het oog op het voorkomen van diefstal. Wie zich niet beperkt tot preventief toezicht, maar ook speurwerk verricht naar het gedrag van het personeel of leveranciers, dient wel als privédetective te worden beschouwd.            

Aangezien de wet verbiedt dat een bewakingsagent eveneens privédetective is, kan deze opdracht van toezicht op het gedrag van het personeel niet worden uitgevoerd door dezelfde persoon.  

Een bewakingsagent kan evenwel, nog steeds met het oog op het opsporen of voorkomen van diefstallen, een uitgangscontrole uitvoeren ten overstaan van personen die een bedrijf, een instelling of een werkplaats waar ze werkzaam zijn, verlaten.   Deze activiteit valt onder de activiteit van toezicht en controle van personen in het kader van het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, en dus niet onder de activiteit van winkelinspecteur en ook niet onder een activiteit van privédetective.

Welk toezicht?

Welke controle?

Door wie?

Welke opleidingen?

Speurwerk naar het personeel en toezicht in het kader van de activiteiten van bedienden, arbeiders, ... binnen de onderneming, met inbegrip voor rekening van een onderneming of een interne bewakingsdienst.

 

Privédetective

Opleiding van privédetective (wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective)

Uitgaanscontrole van klanten teneinde diefstallen te voorkomen of vast te stellen.

Winkelinspecteur

Opleidingen: algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent EN bekwaamheidsattest bewakingsagent-winkelinspecteur (wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid).

 

Uitgaanscontrole van bedienden, werknemers, leveranciers... teneinde een diefstal te voorkomen of vast te stellen.

Bewakingsagent

Opleiding algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent  (loi Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid).

 

Links naar Vigilegis: artikelen 53, 3° (een privédetective in dienst nemen) – 61, 3° (onverenigbaarheid bewakingsagent en privédetective) - 107 tot 109 (uitgaanscontrole van het personeel) - 122 tot 125 (winkelinspectie) – 278 (wijziging van de wet privédetective.

---

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective

---

Zie de fiche I.VII. B. ingangs- en uitgaanscontrole - winkels en winkelgalerijen.

---

Links naar FAQ Privédetective of Bewaking : /

0