Hoe kan men weten of het gaat over een vergunde privédetective?

- Een privédetective is verplicht zijn identificatiekaart bij zich te dragen.

- Het feit dat de detective deze identificatiekaart bezit en draagt, bewijst dat hij gescreend werd door de FOD Binnenlandse Zaken en over de technische en professionele kwaliteiten beschikt om als privédetective te werken:

specimen

- Hij moet deze kaart, voor de tijd nodig voor de controle, overhandigen bij elke vordering van een lid van een politiedienst of van een ambtenaar belast met het waken over de toepassing van de wet tot regeling van het beroep van privédetective.  

Links naar Vigilegis : /

---

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective

---

Links naar FAQ Privédetective : /

0