Mag ik als privédetective werken voor een bewakingsonderneming? 

- Sinds de inwerkingtreding van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, tot wijziging van met name de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective, kan een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst privédetectives in dienst hebben  die uitsluitend voor rekening van de onderneming of van de interne dienst onderzoeken van privédetective zullen uitoefenen. 

- De bewakingsonderneming kan dus geen activiteiten van privédetective leveren aan derden.  De detective zal uitsluitend in dienst zijn van de onderneming of van de interne dienst (hij mag niet werken voor rekening van een andere onderneming of voor zijn eigen rekening) en zal uitsluitend interne onderzoeken voeren.                                     

Links naar Vigilegis: artikelen 53, 3° (een privédetective in dienst nemen) – 62, zesde lid (uitzondering op de onverenigbaarheid) – 278 (wijziging van de wet privédetective).

---

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective

---

Links naar FAQ Privédetective :

1. Ik heb een vergunning als privédetective. Kan ik gaan werken voor een bewakingsonderneming ?

 

0