I. De activiteiten van een privédetective

II. Privédetective en bewakingsonderneming

III. Vergunde privédetective

IV. Privédetective - Winkelinspecteur - Bewakingsagent

V. De verboden acties