A. Toestemming van de burgemeester

B. Advies van de korpschef

C. Vergunde bewakingshandelingen

D. Voorwaarden voor leden van de organisatie

E. Bewaking uitgaansmilieu op de openbare weg

F. Een niet-professionele interne bewakingsdienst instellen

G. Voorafgaande veiligheidscontroles

H. Voorzien in bijzondere contractuele bepalingen