Moet ik als organisator van een evenement voorzien in contractuele bepalingen in het kader van de prestatie- of dienstenovereenkomsten die ik zal ondertekenen? 

Er moet verwezen worden naar de ministeriële omzendbrief van 29 maart 2018 betreffende veiligheidscontroles naar aanleiding van evenementen (B.S. 05.04.2018).

Als organisator, die handelt als 'bonus pater familias', moet u uw volle medewerking verlenen aan de door de overheid opportuun geachte veiligheidsmaatregelen. Zij zullen kunnen worden opgelegd als voorwaarde en/of maatregel voor het evenement.

U moet contractuele bepalingen voorzien in het kader van alle overeenkomsten inzake dienstverlening, leveringen, onderaanneming, of voor elk lid van uw personeel: (minstens)

  1. Een clausule houdende akkoordverklaring met de mededeling van de verzamelde persoonsgegevens aan de politiediensten;
  2. Een clausule waarbij de toegang van betrokkene geweigerd wordt in geval van een negatieve beslissing vanwege de burgemeester.
0