Hebben de leden die bewaking uitvoeren in het kader van het uitzonderingsregime dezelfde bevoegdheden als professionele bewakingsagenten ?

Deze leden mogen bepaalde bewakingsactiviteiten uitvoeren, zoals:

  • aan de toegang een controle van de persoonlijke goederen met als enige doel te controleren of zij wapens of gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben die het goede verloop van het evenement kunnen verstoren of de veiligheid van de aanwezige personen in het gedrang kunnen brengen indien ze mee naar binnen worden genomen. Concreet betekent dit dat zij de inhoud van de bagage die de personen bij zich dragen visueel controleren en controleren of de betrokken personen dergelijke voorwerpen niet op zich dragen (oppervlakkige betasting - uitsluitend bij een persoon van hetzelfde geslacht);
  • de toegang ontzeggen in 5 precieze gevallen;
  • de drie bevoegdheden gebruiken die van toepassing zijn bij een betrapping op heterdaad bij het plegen van feiten die een wanbedrijf of een misdaad uitmaken, met name: de vatting, het toezicht en de invrijheidstelling van de betrokkene.        

Onder de taken die deze personen kunnen uitvoeren, zijn er ook taken zoals «het houden toezicht op aanwezigen, het kanaliseren van het publiek, toegangscontrole, vrijhouden van doorgangen, toezicht bij uitgangen, bewaken van podia, controle van toegangen naar VIP-plaatsen, “backstage”-controle, enz. ».

Tot slot sluit de wetgever uitdrukkelijk het innen van fooien, evenals de veiligheidscontrole die wordt voorzien tijdens een vatting, door deze medewerkers die bewakingsactiviteiten uitoefenen, uit.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° (definities dansgelegenheid, gewoonlijke dansgelegenheid, occasionele dansgelegenheid, uitgaansmilieu, evenement) –  3, 8° et 9° (evenementenbewaking , bewaking uitgaansmilieu) – 24 (uitzonderingsregime) - 102 (toegangscontrole) – 105 (weigering toegang) – 110, 111 et 112 (vatting) – 115, 2° (evenementenbewaking op openbare weg) – 116 (openbare orde) – 117 (afbakening zone openbare weg) – 120 (verbod fooien).  

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

A.2. Moet de burgemeester zijn toelating geven opdat bewakingsagenten een oppervlakkige betasting van de kledij mogen uitvoeren aan de toegang?

D.1. Wat is het onderscheid tussen evenementenbewaking en uitgangsmilieu m.b.t. de  conversietabel en m.b.t. de identificatiekaart?

0