Bewaking van evenementen op de openbare weg: OK ! Kan ook voor het uitzonderingsregime. Bewaking uitgaansmilieu op de openbare weg: K.O. ! Meer over weten?

Er dient overigens te worden opgemerkt dat een occasionele dansgelegenheid die wordt georganiseerd op de openbare weg niet mag worden bewaakt door een bewakingsonderneming of door personen die verbonden zijn aan de vereniging die de dansgelegenheid organiseert.

Geen enkele vorm van private bewaking mag worden uitgeoefend of  voor een uitgaansmilieu worden toegelaten op de openbare weg.   Dientengevolge zal de toestemming die wordt afgeleverd door de burgemeester moeten bepalen, volgens de voorschriften van de wet van 2 oktober 2017, of de op de openbare weg toegelaten activiteit een evenement is (gebeurtenis van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, commerciële of sportieve aard, of een festival) of een occasionele dansgelegenheid (dansfeest, bal, overdekte dansvloer of in open lucht, ...). In dit laatste geval zullen enkel de politiediensten er de veiligheid kunnen verzekeren.

Links naar Vigilegis : artikelen 3, 8° et 9° (evenementenbewaking , bewaking uitgaansmilieu) – 24 (uitzonderingsregime) - 102 (toegangscontrole) – 105 (verbod toegang) – 110, 111 et 112 (vatting) – 115  (bewakingsactiviteit op openbare weg) – 116 (openbare orde).  

---

Links naar FAQ Bewaking :

D.1. Wat is het onderscheid tussen evenementenbewaking en uitgangsmilieu m.b.t. de  conversietabel en m.b.t. de identificatiekaart?

0