Inleiding

Momenteel kent de wet aan de bewakingsagenten, naast generieke bevoegdheden of bevoegdheden die verbonden zijn met de uitgeoefende activiteit, ook situationele bevoegdheden toe. 
Het is echter niet steeds duidelijk: 

  • waar (op welke plaats, op de openbare weg, in welke omstandigheden...) een bevoegdheid kan worden uitgeoefend,
  • in het kader van welke bewakingsactiviteit een bepaalde bevoegdheid kan worden uitgeoefend,
  • welke opleiding men gevolgd moet hebben,
  • welke functiecode op de identificatiekaart moet worden weergegeven,
  • welk middel, welke methode of welke procedure kan of moet worden gebruikt, 
  • of welke voorwaarden moeten worden gerespecteerd. 

Deze inlichtingen, verplichtingen... die uit de wet afkomstig zijn, worden nu in de vorm van fiche, die in functie van de uitgeoefende activiteit opgesteld worden, hernomen. 

Binnenkort zullen de bepalingen in de wet aangevuld worden door een koninklijk besluit met betrekking tot de middelen, methodes en procedures - art. 89 van de wet.  Deze inlichtingen zijn bestemd voor alle: politieambtenaren, bewakingsagenten, burgers, opdrachtgevers, openbare overheden...

Zo weet iedereen welke bevoegdheden de bewakingsagent kan gebruiken wanneer hij een van de 13 bewakingsactiviteiten, die in de wet worden opgesomd, uitoefent.

1
Inleiding