Iemand probeert u rechtstreeks, telefonisch of deur-aan-deur, een alarmsysteem of diensten voor de opvolging van uw bestaand alarmsysteem te verkopen? Deze praktijk is verboden. 

U kunt regelmatig - zonder dat u erom hebt gevraagd - van verkopers of handelsvertegenwoordigers van (soms bekende) ondernemingen de vraag krijgen om u in te schrijven op een dienst of om een bepaald product te kopen.

Wat private veiligheid betreft, is dit systeem van leuren of verkopen verboden voor de diensten en producten met betrekking tot  alarmsystemen en alarmopvolging.

Geen enkele onderneming voor alarmsystemen en geen enkele bewakingsonderneming die activiteiten uitoefent met betrekking tot het beheer (of de opvolging) van alarmcentrales mag u, door bij u aan te bellen of door u op te bellen, de verkoop en/of installatie van een alarmsysteem of diensten voor alarmopvolging (aansluiting op een alarmcentrale - waarbij de onderneming de alarmsignalen afkomstig van een alarmsysteem ontvangt) of voor interventie na alarm, van uw bestaand alarmsysteem aanbieden, indien u deze onderneming niet zelf om informatie heeft gevraagd.

Dit soort leurhandel per e-mail of per post (bijvoorbeeld reclame die u persoonlijk wordt gestuurd) blijft immers toegestaan. Deze handelswijze wordt beschouwd als minder opdringerig en minder agressief.

Wat private veiligheid betreft, moet de onderneming die u de hierboven beschreven diensten aanbiedt, bovendien vergund zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken.  Vraag derhalve, om nog beter te bepalen wie uw gesprekspartner is, aan de persoon aan de andere kant van de lijn (of die zich bij uw thuis aanmeldt) om u het bewijs te leveren dat de onderneming daadwerkelijk vergund is door de FOD Binnenlandse Zaken om deze diensten aan te bieden.  U kunt de onderneming vragen om u een kopie van haar ministeriële vergunning te bezorgen of controleren op een reclameadvertentie of op de website van de onderneming of zij vermeldt vergund te zijn door de FOD Binnenlandse Zaken. U kunt de handelsvertegenwoordiger ook vragen of hij over een door de FOD Binnenlandse Zaken afgeleverde identificatiekaart beschikt.

Consulteer de lijst van vergunde Ondernemingen van alarmsystemen en vergunde Alarmcentrales

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 8° (definitie mobiele bewaking) – 2, 21° (definitie alarmsysteem) – 2, 23° (definitie alarmcentrale) - 156 (verbod op telefonische of deur-aan-deur verkoop).

 

0