Wat is de Adviesraad voor private veiligheid?

De raad is een adviesorgaan met als voornaamste taak het formuleren van voorstellen aan de Minister van Binnenlandse Zaken over mogelijke strategische richtingen op de gebieden en activiteiten die onder de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid vallen. 

De raad verstrekt advies voor de ontwikkeling van het beleid inzake private veiligheid. Het uiteindelijke doel is ook om met adviezen en aanbevelingen bij te dragen tot de verbetering van de veiligheid van de burger met respect voor zijn grondrechten.

Wie zetelt in de adviesraad voor private veiligheid?

De Adviesraad voor de private veiligheid vindt zijn oorsprong in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en is officieel ingesteld bij koninklijk besluit van 18 maart 2021, bekendgemaakt op 7 mei.

Deze raad bestaat uit: 

  • de beroepsverenigingen die actief zijn op het gebied van de private veiligheid: APEG, ALIA, PSA, ACA en ISA ;
  • de autoriteiten die betrokken zijn bij de toepassing ervan: de Algemene Directie Veiligheid & Preventie (FOD Binnenlandse Zaken), de raad van burgemeesters, de vertegenwoordigers van de gouverneurs, de gegevensbeschermingsautoriteit,... ;
  • en de federale en lokale politiediensten. 

Zowel de klanten als de vakbondsvertegenwoordigers zullen twee afzonderlijke overleggroepen vormen. De raad zal zich tot hen wenden voor advies over bepaalde vraagstukken.

De leden van de raad zullen in de nabije toekomst door de Minister worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Onze Directeur-Generaal, Philip Willekens, zal het voorzitterschap waarnemen.

Wanneer zal het plaatsvinden?

De eerste formele zitting van de raad zal plaatsvinden op woensdag 2 juni per videoconferentie en wij zullen de eer hebben Minister Verlinden voor deze grote primeur te mogen verwelkomen. 

Nuttige links

Besafe - Private veiligheid

Vigilis

 

0