Wat is de Adviesraad voor private veiligheid?

De raad verstrekt advies voor de ontwikkeling van het beleid inzake private veiligheid. Het uiteindelijke doel is ook om met adviezen en aanbevelingen bij te dragen tot de verbetering van de veiligheid van de burger met respect voor zijn grondrechten.

Wie zetelt in de adviesraad voor private veiligheid?

De Adviesraad voor de private veiligheid vindt zijn oorsprong in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en is officieel ingesteld bij koninklijk besluit van 18 maart 2021, bekendgemaakt op 7 mei.

Deze raad bestaat uit: 

  • de beroepsverenigingen die actief zijn op het gebied van de private veiligheid: APEG, ALIA, PSA, ACA en ISA ;
  • de autoriteiten die betrokken zijn bij de toepassing ervan: de Algemene Directie Veiligheid & Preventie (FOD Binnenlandse Zaken), de raad van burgemeesters, de vertegenwoordigers van de gouverneurs, de gegevensbeschermingsautoriteit,... ;
  • en de federale en lokale politiediensten. 

Zowel de klanten als de vakbondsvertegenwoordigers zullen twee afzonderlijke overleggroepen vormen. De raad zal zich tot hen wenden voor advies over bepaalde vraagstukken.

De leden van de raad zullen in de nabije toekomst door de Minister worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Onze Directeur-Generaal, Philip Willekens, zal het voorzitterschap waarnemen.

Wanneer zal het plaatsvinden?

De Raad komt tweemaal per jaar bijeen. De eerste zitting van de Raad heeft plaatsgevonden op 2 juni 2021 en de tweede op 24 november 2021. Tijdens de eerste bijeenkomst had de Raad de eer om Minister Verlinden te verwelkomen, haar toespraak kan u hier vinden.

Nuttige links

Besafe - Private veiligheid

Vigilis

 

0