Rollen & Missies

Algemene Directie Veiligheid & Preventie richt de Adviesraad voor private veiligheid op. Deze laatste heeft tot taak de minister van Binnenlandse Zaken te adviseren over het beleid inzake de aangelegenheden die vallen onder de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Toespraak van Minister Verlinden

De eerste vergadering van de Adviesraad voor private veiligheid vond plaats op woensdag 2 juni 2021, in aanwezigheid van Minister Verlinden. U vindt haar toespraak in deze rubriek.