Vragen en antwoorden

Brandweerlieden

 

  1. Wat zijn de taken van brandweerlieden en kan ik ze als burger bijstaan in geval van nood voor of tijdens een interventie?

De opdracht van de brandweer is meer dan alleen brandbestrijding.

Zij treden bijvoorbeeld ook op:

  • als ambulancedienst voor spoedgevallen;
  • bij verkeersongevallen, voor de bevrijding van geknelde personen;
  • om de openbare weg vrij te maken na een zwaar ongeval;
  • bij overstromingen, explosies, instortingen, …;
  • bij kleinere dagelijkse problemen, zoals mensen die geblokkeerd zitten in een lift.

De brandweer staat ook ten dienste van de burger voor adviezen over brandveiligheid.

De taken van de vrijwillige brandweerlieden zijn dezelfde als die van de beroeps – brandweerlieden. Het verschil is dat vrijwilligers niet voltijds voor de brandweer werken. Als vrijwilliger bepaal je zelf wanneer je beschikbaar bent in overleg met je hulpverleningszone.

  1. Door wie en hoe kan er contact worden opgenomen met de brandweer?

Iedereen kan de brandweer bellen in een noodgeval. De FOD Binnenlandse Zaken voert campagne en biedt op de website https://www.112.be/nl/kids  materiaal aan om kinderen al van in de lagere school te leren hoe en wanneer ze moeten bellen – als zij zich in een noodgeval zouden bevinden waarbij er geen volwassenen in de buurt zijn. De campagne is gebaseerd op een echte jongen, Shayan, die op 6-jarige leeftijd naar 112 gebeld heeft omdat zijn moeder buiten bewustzijn was.

Als iemand in gevaar is of er is brand, bel dan altijd 112.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er gewonden zijn, gevaar voor instorting bestaat of wanneer de rijweg geheel of gedeeltelijk versperd is door een vallende boom. Als er geen mensenlevens in gevaar zijn en u, in geval van overstroming of stormschade, de hulp van de brandweer nodig hebt  kunt u ofwel gebruik maken van het e-loket1722.be ofwel bellen naar het nummer 1722 wanneer dit geactiveerd wordt (bij voorspelling van storm of zware regenval door het KMI ).

Dit is bijvoorbeeld het geval als uw dak zwaar beschadigd is, als uw kelder onder water staat of als de openbare weg overstroomd is en niemand gevaar loopt.

 

  1. Moet ik betalen voor de tussenkomst van de brandweer?

Afhankelijk van de situatie kan een interventie van de brandweer worden aangerekend. Sommige hulpverleningszones rekenen kosten aan voor het verwijderen van wespennesten, bijvoorbeeld. Meer informatie hierover vindt u in de verordening betreffende de tarifering van diensten in uw noodgebied.

 

  1. Wanneer moet ik de brandweer niet bellen?

De brandweer is geen reparatiebedrijf. De brandweer komt bijvoorbeeld niet tussen om losse tegels terug te leggen, om uw veranda of terrasoverkapping te herstellen, om uw dakgoot schoon te maken of te herstellen, om een boom of takken die in uw tuin zijn gevallen te zagen en te verwijderen... In deze gevallen moet u een gekwalificeerde professional bellen.

 

  1. Zijn er sancties aan verbonden indien ik naar de 112 of de brandweer bel en het geen écht noodgeval betreft?

De noodcentrales kunnen gerechtelijke stappen ondernemen tegenover mensen die voor de grap bellen of de werking van de noodnummers verstoren. Personen die opzettelijk naar noodcentrales bellen voor de grap stellen zich bloot aan gerechtelijke vervolging, wat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling.

De hulpdiensten (brandweer-ziekenwagen-politie) kunnen daarboven ook de verplaatsingskosten en kosten van de interventie aanrekenen.

Als iemand het noodnummer belt omdat hij of zij oprecht denkt dat er een noodgeval is, maar er blijkt toch geen noodgeval te zijn, zijn er geen gevolgen of sancties. Bij (redelijke) twijfel is het beter om toch de noodcentrale te verwittigen.

Enkel als  iemand bewust een valse melding doet of een bedreigende oproep maakt naar de noodcentrale, zal er een klacht worden ingediend bij de gemeente of stad. De oproeper kan dan strafrechtelijk veroordeeld worden. Hoe groot de straf is hangt af van de omstandigheden en de rechter, maar in het verleden zijn er al celstraffen uitgesproken tot 6 maanden.

 

 

 

 

0