Eerste actie van de campagne “Wederzijds Respect”

banner

Een goede relatie tussen burger en veiligheidsberoepen is van groot belang voor onze maatschappij. Om een contructieve brijdrage te leveren aan het bevorderen van deze relatie werd de campagne Wederzijds Respect ontwikkeld.  De ultieme boodschap van de campagne is : " wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer." Daarom is de rode draad van de campagne het verbindend werken. Uit gesprekken met het  middenveld is gebleken dat de burger niet steeds bekend is met de taken en opdrachten van de verschillende veiligheidsberoepen, wat tot misverstanden kan leiden.

Daarom hebben we ervoor gekozen om als eerste stap de verschillende veiligheidsberoepen toe te lichten. Wie is wie? Wat doet een politieagent, gemeenschapswacht of private bewakingsagent nu eigenlijk? Voor wat kan ik bij hem/haar terecht? Waar moet ik een klacht indienen als ik onheus behandeld ben?

U kunt de brochure hier downloaden
U kunt de brochure in het Duits hier downloaden

U kunt de brochure deskundigen hier downloaden
U kunt de brochure deskundigen in het Duits hier downloaden

 

0

Présentation des différents métiers de la sécurité

Ken jij de verschillende veiligheidsberoepen? Deze video legt uit wat de taken en verantwoordelijkheden van de politie zijn!

Ken jij de verschillende veiligheidsberoepen? Deze video legt uit wat de taken en verantwoordelijkheden van de brandweer zijn!

Ken jij de verschillende veiligheidsberoepen? Deze video legt uit wat de taken en verantwoordelijkheden van de gemeenschapswacht zijn!

Ken jij de verschillende veiligheidsberoepen? Deze video legt uit wat de taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsagent zijn!

Ken jij de verschillende veiligheidsberoepen? Deze video legt uit wat de taken en verantwoordelijkheden van de bewakingsagent zijn!

Ken jij de verschillende veiligheidsberoepen? Deze video legt uit wat de taken en verantwoordelijkheden van de voetbalsteward zijn!

Ken jij de verschillende veiligheidsberoepen? Deze video legt uit wat de taken en verantwoordelijkheden van de veldwachters zijn!

Ken jij de verschillende veiligheidsberoepen? Deze video legt uit wat de taken en verantwoordelijkheden van de operator noodcentrale zijn!

 

Ken jij de verschillende veiligheidsberoepen? Deze video legt uit wat de taken en verantwoordelijkheden van de agent  van Civiele Bescherming zijn!

Ontdek hoe de veiligheidsberoepen u helpen in uw dagelijks leven

 

0