De manier waarop je met elkaar communiceert zet de toon voor de rest van het gesprek. De onderstaande gesprekken zijn een voorbeeld van een positieve dialoog.

In de loop van het gesprek gaat men op zoek naar een gemeenschappelijk visie, om uiteindelijk met begrip voor elkaar en met een positieve blik naar de toekomst te kijken. Dit gesprekt maakt duidelijk dat ondanks verschillen in visie of slechte ervaringen in het verleden, het doel voor de toekomst hetzelfde blijft: wederzijds respect voor elkaar.

Meer weten over de campagne #WederzijdsRespect?

Bo & Davide 

Adil & Negi 

Arthur & Menal

0