Wat is de Wederzijds Respect-campagne?

 

WR

De campagne focust op verbinding als dé manier om het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen te verhogen. Een versterking van het vertrouwen zorgt voor meer respect, dit kan op zijn beurt een impact hebben op het tegengaan van de agressie en het geweld tussen burger en veiligheidsberoepen.

Zoals minister Verlinden verklaarde: "Om vertrouwen op te bouwen is een positieve (rechtstreekse) dialoog onontbeerlijk. De uiteindelijke boodschap is: wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer. Ik wil me richten op initiatieven die bruggen bouwen."

De campagne "Wederzijds respect" tracht, door middel van een bewustmakingscampagne die bestaat uit verschillende onderliggende projecten, de aandacht te vestigen op deze band en een hernieuwde dialoog.

Wederzijds respect kan worden opgebouwd op verschillende pijlers die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: uitwisseling van informatie, praktijken in de schijnwerpers en een netwerk van partners.

0

Campagne

Op 3/9 werd het symbool van de campagne voorgesteld door Minister Verlinden tijdens de onthulling van een muurschildering aan het Herrmann-Debrouxviaduct.

De campagne “Wederzijds Respect” wil de burger en veiligheidsberoepen dichter bij elkaar brengen door middel van een eenvoudig gebaar- dat populair is geworden tijdens de Covid-crisis -, namelijk het geven van een vuistje. Dit is wat de muurschildering voorstelt.

Wij nodigen elke burger uit om met een veiligheidsbeoefenaar te gaan praten en zijn of haar werk te bespreken. Deze aanpak kan ervoor zorgen dat iedereen elkaar beter begrijpt.

Wil je bijdragen aan de campagne? Via de onderstaande links kan je de affiches terugvinden die vrij kunnen worden gebruikt.

Versie A3

Versie A3 Duits

Versie A4 

Versie A4 Duits

0

Informatie-uitwisseling

Het verzamelen en analyseren van informatie is noodzakelijk zodat het publiek debat op een evidence-based manier kan worden gevoerd. Hieronder vallen onder meer wetenschappelijke onderzoeken, rechten en plichten, informatie voor slachtoffers van geweld en waar ze naartoe kunnen met hun klachten.

Een eerste actie in dit kader is de informatieve campagne "Ken je de veiligheidsberoepen?". Klik hier voor meer informatie. 

0

Praktijken in de kijker

Lokale besturen en het middenveld werken al langer op projecten die dienen om het contact tussen de burger en veiligheidsberoepen te verbeteren. De verzameling, analyse en verspreiding van deze praktijken vormt een belangrijk onderdeel van de campagne. Lokale besturen kunnen zo leren wat werkten dit zelf implementeren om het vertrouwen weer op te bouwen tussen burger en veiligheidsberoepen.

Via deze link kan een selectie worden gevonden van projecten die een inspiratie kunnen zijn voor het lokale beleid.

0

Netwerk van sleutelpartners

Om de campagne te doen slagen is het noodzakelijk dat er een samenwerking ontstaat met verschillende sleutelpartners. Om het doel van een hernieuwd dialoog en verbinding te realiseren moeten belangrijke stakeholders betrokken worden. In de aanloop van de campagne zijn er reeds enkele partnerschappen gevormd. Nieuwe sleutelpartners worden uiteraard steeds verwelkomd.

Initiatieven van burgerparticipatie vallen bijgevolg ook onder deze pijler gezien de burger eveneens een sleutelpartner is.

Klik hier voor meer informatie.

 

0