Campagne Wederzijds Respect

RespectMutuel

De campagne focust op verbinding als dé manier om het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen te verhogen. Een versterking van het vertrouwen zorgt voor meer respect, dit kan op zijn beurt een impact hebben op het tegengaan van de agressie en het geweld tussen burger en veiligheidsberoepen.

Ontdek de video's hier!

Oog-in-oog

De manier waarop je met elkaar communiceert zet de toon voor de rest van het gesprek. 

Praktijken om te inspireren

pratique

Zoals gesteld in de kadernota 2016-2019: "geweld tegen veiligheidsberoepen en zorgverstrekkers verdient specifieke aandacht. Deze beroepen zijn kwetsbaar omdat zij verplicht interveniëren in potentiële noodsituaties, om de veiligheid en de gezondheid van de hulpbehoevende burger te waarborgen. Geweld tegen veiligheidsberoepen of zorgverstrekkers brengt de beschikbaarheid van de veiligheidszorg en de hulpverlening in het gedrang en moet zowel preventief als repressief kordaat worden aangepakt."

Netwerk van sleutelpartners

 

Réseau

De ontwikkeling van deze campagne gebeurt in samenwerking met de AD Civiele Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken en de Geïntegreerde Politie.

Om de campagne te doen slagen is het echter noodzakelijk dat er een samenwerking ontstaat met verschillende sleutelpartners. Om het doel van een hernieuwd dialoog en verbinding te realiseren moeten belangrijke stakeholders betrokken worden. In de aanloop van de campagne zijn er reeds enkele partnerschappen gevormd.