Campagne Wederzijds Respect

Mural

De campagne focust op verbinding als dé manier om het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen te verhogen. Een versterking van het vertrouwen zorgt voor meer respect, dit kan op zijn beurt een impact hebben op het tegengaan van de agressie en het geweld tussen burger en veiligheidsberoepen. 

Ontdek de video's hier!

Oog-in-oog

De manier waarop je met elkaar communiceert zet de toon voor de rest van het gesprek. 

Praktijken om te inspireren

Praktijken

Op deze pagina kunnen meerdere projecten worden teruggevonden die als doel hebben om burgers, veiligheidsberoepen en zorgverstrekkers dichter bij elkaar te brengen. 

 

Ken je de veiligheidsberoepen?

metierbanner

Een goede relatie tussen burger en veiligheidsberoepen is van groot belang voor onze maatschappij. Uit gesprekken met het middenveld hebben we echter gemerkt dat de burger niet bekend is met de taken en opdrachten van de verschillende veiligheidsberoepen, wat tot misverstanden kan leiden.

Netwerk van sleutelpartners

Groep

De ontwikkeling van deze campagne gebeurt in samenwerking met de AD Civiele Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken en de Geïntegreerde Politie.

Om de campagne te doen slagen is het echter noodzakelijk dat er een samenwerking ontstaat met verschillende sleutelpartners. Om het doel van een hernieuwd dialoog en verbinding te realiseren moeten belangrijke stakeholders betrokken worden. In de aanloop van de campagne zijn er reeds enkele partnerschappen gevormd.

Bestelformulier affiches #WederzijdsRespect

Via dit formulier kan u exemplaren bestellen van de affiche #WederzijdsRespect

Bestelformulier brochure veiligheidsberoepen

Via dit formulier kan u exemplaren bestellen van de brochure "Ken je de veiligheidsberoepen?".