De campagne

RespectMutuel

De campagne focust op verbinding als dé manier om het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen te verhogen. Een versterking van het vertrouwen zorgt voor meer respect, dit kan op zijn beurt een impact hebben op het tegengaan van de agressie en het geweld tussen burger en veiligheidsberoepen.

3 kolommen
Lees meer

Oog-in-oog

De manier waarop je met elkaar communiceert zet de toon voor de rest van het gesprek. 

3 kolommen
Lees meer

pratique

Zoals gesteld in de kadernota 2016-2019: "geweld tegen veiligheidsberoepen en zorgverstrekkers verdient specifieke aandacht. Deze beroepen zijn kwetsbaar omdat zij verplicht interveniëren in potentiële noodsituaties, om de veiligheid en de gezondheid van de hulpbehoevende burger te waarborgen. Geweld tegen veiligheidsberoepen of zorgverstrekkers brengt de beschikbaarheid van de veiligheidszorg en de hulpverlening in het gedrang en moet zowel preventief als repressief kordaat worden aangepakt."

3 kolommen
Lees meer

 

Réseau

De ontwikkeling van deze campagne gebeurt in samenwerking met de AD Civiele Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken en de Geïntegreerde Politie.

Om de campagne te doen slagen is het echter noodzakelijk dat er een samenwerking ontstaat met verschillende sleutelpartners. Om het doel van een hernieuwd dialoog en verbinding te realiseren moeten belangrijke stakeholders betrokken worden. In de aanloop van de campagne zijn er reeds enkele partnerschappen gevormd.

3 kolommen
Lees meer

Veiligheidsberoepen

metierbanner

Een goede relatie tussen burger en veiligheidsberoepen is van groot belang voor onze maatschappij. Uit gesprekken met het middenveld hebben we echter gemerkt dat de burger niet bekend is met de taken en opdrachten van de verschillende veiligheidsberoepen, wat tot misverstanden kan leiden.

3 kolommen
Lees meer

Wat kan en wat kan niet tijdens interventies

Brandweerlieden

Hier lees je meer vragen en antwoorden!

3 kolommen
Lees meer

bewakingsagenten

Hier lees je meer vragen en antwoorden!

3 kolommen
Lees meer

Stewards

Hier lees je meer vragen en antwoorden!

3 kolommen
Lees meer

Politie

Hier lees je meer vragen en antwoorden! 

3 kolommen
Lees meer

door de gemeenschapswachten

Hier lees je meer vragen en antwoorden!

3 kolommen
Lees meer