De missie van de Voetbalcel

foot

De Voetbalcel maakt deel uit van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

De Voetbalwet

réglementation

De Voetbalwet voorziet in een aantal verplichtingen voor zowel de supporters als de organisatoren.