Opzet

Het Fonds Jo Vanhecke is in 2015 opgericht onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting en met de steun van de Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de Voetbalbond en de Pro League. Het doel van het Fonds is het racisme in het voetbal tegen te gaan, de veiligheid te verhogen en de sociale cohesie via het voetbal te versterken. Het Fonds doet een oproep om projecten in te dienen met die doelstellingen voor ogen. 

Waarover gaat het?

Jo Vanhecke was een pionier op het vlak van voetbalveiligheid.  Hij was directeur van de Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en voorzitter van het “Standing Committee of the European Convention on Spectator Violence” van de Raad van Europa. Ter ere en om de nagedachtenis aan Jo Vanhecke levendig te houden heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken samen met haar partners en de familie van Jo een Fonds opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting.

Doelstellingen van het fonds

De doelstellingen van het Fonds zijn projecten te ondersteunen die rond de volgende thema’s werken:

 1. de aanpak van racisme en sensibiliseringscampagnes tegen racisme, dan wel het stimuleren van diversiteit en/of gelijke kansen;
 2. het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in het stadion voor personen met een beperking;
 3. het aanbrengen van sociale waarden bij jeugdige spelers en supporters;
 4. preventieve acties met en ten aanzien van supporters;
 5. voorlichtingscampagnes voor de supporters inzake veiligheid, waaronder ook het gebruik van pyrotechnische middelen en alcohol- en druggebruik;
 6. samenwerkingsverbanden tussen supporters, buurtbewoners, de club (waaronder bijvoorbeeld spelers en trainer) en andere betrokken partners teneinde de veiligheid bij voetbalwedstrijden te verbeteren, dan wel de sociale cohesie te versterken;
 7. het stimuleren van positieve sfeeracties;
 8. het bevorderen van de uitwisseling van goede praktijken betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, dan wel de sociale cohesie versterken;
 9. het stimuleren van de responsabilisering van de supporters(clubs).

Voor wie?

De indiener van het project is:

 • een voetbalclub (aangesloten bij een erkende overkoepelende organisatie); een overkoepelende voetbalorganisatie (de Pro League, de Nationale Voetballiga, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, Association des clubs francophones de football, Voetbalfederatie Vlaanderen, Brussels Football Concept, de provinciale secretariaten, een erkende supportersfederatie, …);
 • een vzw of feitelijke vereniging die werkt met/rond jeugd, welzijn, vluchtelingen…  en voetbal;
 • gevestigd en ontwikkelt het project in België.

Het project moet een duidelijke link hebben met voetbal (veiligheid of sociale inclusie/maatschappelijke integratie van het voetbal).

Winnaars derde editie (2017-2018)

Het Fonds Jo Vanhecke ondersteunt projecten die kwetsbare mensen opnemen in de ploegsfeer of die sensibiliseren rond positieve waarden en veilig gedrag.

Naar aanleiding van de projectoproep 2017 werden door een onafhankelijke jury 12 projecten gekozen, die ondersteund werden door het Fonds, voor in totaal 37.000 euro.

De winnende projecten zijn een mooie mix van voetbalclubs en organisaties die rond voetbal werken, met aandacht voor preventie en het sociaal-maatschappelijke luik van het voetbal:

 • In Brugge wil de actie Buitenspel @Club Brugge voorkomen dat supporters die ‘buiten zichzelf zijn door drugs en alcohol’ de veiligheid van zichzelf en andere voetbalfans in gevaar brengen.
 • Het project 7x7 Waardengedreven!? van Koninklijke Sporting Hasselt overkoepelt verschillende activiteiten en acties om seniorvoetballers en supporters aan te zetten tot fairplay, respect en verdraagzaamheid.
 • Met Une école de foot, une école de vie geeft WSAC Wangenies aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die graag voetbal spelen de kans om te trainen bij een lokale voetbalclub en hun integratie bevorderen door lessen Frans te organiseren.
 • In Antwerpen (vzw Antwerpen sportstad) wil men met T'Stad sjot een videofilm maken rond ‘Antwerpse voetbalclubs op weg naar een positief voetbalklimaat, om voetbalouders aan te zetten tot positief gedrag.
 • Refugees Football Club Syriana (Vzw R.F.C. Syriana) wil een voetbalclub van en voor jongvolwassen vluchtelingen laten deelnemen aan de Belgische competitie om hen een gevoel van herkenning te geven.
 • Ook RFC Banneux heeft aandacht voor de integratie van jonge vluchtelingen. Intégration à Banneux par le foot is gericht op het uitbreiden van de infrastructuur van de club om meer jonge vluchtelingen aan te trekken en om hen via het voetbal beter te integreren in de gemeente.
 • Twee voetbalteams uit Doornik (RFC Tournai Homeless Team) nemen deel aan het project Homeless, een sociaal-sportieve competitie voor dak- en thuislozen, om hen via de kracht van het voetbal te re-integreren in de samenleving.
 • KVK Westhoek wil op haar beurt als sportclub bijdragen aan het promoten van sociale waarden en acties organiseren om prestatiedruk, pesterijen en alcohol- en drugsverslaving bij jonge sporters te voorkomen.
 • Het project Ne tombez-pas dans le panneau! (Sporting Charleroi) wil samen met leden van supportersclubs positieve boodschappen bedenken en op reclamepanelen zetten om de veiligheid in de stadions bevorderen.
 • De Vzw Eendracht Mechelen aan de Maas laat personen met een beperking folders uitdelen bij wedstrijden om te sensibiliseren rond veiligheid in en rond het stadion.
 • Royal Football Club Wiersien geeft mensen met een verstandelijke beperking de kans om zich uit te leven en plezier te maken via het voetbal en om zo hun sociale contacten en integratie te verbeteren.
 • Tot slot wil de Mechelse Hattrick Vzw een voetbalteam van thuislozen en vluchtelingen trainen om deel te nemen aan de Homeless Cup en op die manier bij te dragen tot hun sociale en persoonlijke ontwikkeling.

Meer info

Meer informatie kan je vinden op de website van Koning Boudewijnstichting

Voor specifieke vragen:
Ann De Mol
Tel: 02 549 02 64

0