foot

Opzet

Het Fonds Jo Vanhecke is in 2015 opgericht onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting en met de steun van de Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de Voetbalbond en de Pro League. Het doel van het Fonds is het racisme in het voetbal tegen te gaan, de veiligheid te verhogen en de sociale cohesie via het voetbal te versterken. Het Fonds doet een oproep om projecten in te dienen met die doelstellingen voor ogen. 

Waarover gaat het?

Jo Vanhecke was een pionier op het vlak van voetbalveiligheid.  Hij was directeur van de Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en voorzitter van het “Standing Committee of the European Convention on Spectator Violence” van de Raad van Europa. Ter ere en om de nagedachtenis aan Jo Vanhecke levendig te houden heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken samen met haar partners en de familie van Jo een Fonds opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting.

Doelstellingen van het fonds

De doelstellingen van het Fonds zijn projecten te ondersteunen die rond de volgende thema’s werken:

 1. de aanpak van racisme en sensibiliseringscampagnes tegen racisme, dan wel het stimuleren van diversiteit en/of gelijke kansen;
 2. het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in het stadion voor personen met een beperking;
 3. het aanbrengen van sociale waarden bij jeugdige spelers en supporters;
 4. preventieve acties met en ten aanzien van supporters;
 5. voorlichtingscampagnes voor de supporters inzake veiligheid, waaronder ook het gebruik van pyrotechnische middelen en alcohol- en druggebruik;
 6. samenwerkingsverbanden tussen supporters, buurtbewoners, de club (waaronder bijvoorbeeld spelers en trainer) en andere betrokken partners teneinde de veiligheid bij voetbalwedstrijden te verbeteren, dan wel de sociale cohesie te versterken;
 7. het stimuleren van positieve sfeeracties;
 8. het bevorderen van de uitwisseling van goede praktijken betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, dan wel de sociale cohesie versterken;
 9. het stimuleren van de responsabilisering van de supporters(clubs).

Voor wie?

De indiener van het project is:

 • een voetbalclub (aangesloten bij een erkende overkoepelende organisatie); een overkoepelende voetbalorganisatie (de Pro League, de Nationale Voetballiga, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, Association des clubs francophones de football, Voetbalfederatie Vlaanderen, Brussels Football Concept, de provinciale secretariaten, een erkende supportersfederatie, …);
 • een vzw of feitelijke vereniging die werkt met/rond jeugd, welzijn, vluchtelingen…  en voetbal;
 • gevestigd en ontwikkelt het project in België.

Het project moet een duidelijke link hebben met voetbal (veiligheid of sociale inclusie/maatschappelijke integratie van het voetbal).

6 innovatieve projecten van voetbalclubs krijgen steun van Fonds Jo Vanhecke

De COVID-crisis heeft al onze gewoonten overhoop gehaald. Ook de voetbalwereld is getroffen en heeft te maken gekregen met talrijke beperkende maatregelen. Dit jaar steunt het Jo Vanhecke Fonds zes projecten die de toekomst voorbereiden en tot doel hebben de communicatie te verbeteren, stewards op te leiden of materiaal efficiënter te ontsmetten. Samen worden zij gesteund met een bedrag van 72.000 euro.

Elk project kan tot 20 000 euro steun ontvangen. Er zijn vier clubinitiatieven in Vlaanderen, één in Wallonië en één RBFA-opleidingsproject voor stewards.

 

 • OH Leuven gaat een app (laten) ontwikkelen die de toegankelijkheid en veiligheid in het stadion verhoogt: een virtual tour toont de kortste weg naar een zitplaats, de fanhost vindt snel de supporters met specifieke noden (slecht te been, slechtziend…), persoonlijke communicatie voor fans... Hiervoor rekent de club op de fans om input te geven over hun specifieke noden.
 • KV Kortrijk gaat zijn digitale informatiekanalen vervolledigen met een applicatie voor smartphone, om nog vlotter te communiceren. In de app komt een tool om zaken te melden, zoals racisme, problemen aan de bar, iets kapot… Omgekeerd zal de club de supporters ook kunnen bevragen. Zo wil de club verder participatief werken met de supporters.
 • Supportersparticipatie is statutair ingebed bij KV Mechelen, met vertegenwoordiging in de beleidsstructuren. Het SupportersOrgaan Malinwa vzw zet een online platvorm op om efficiënt de mening van de supporters te horen, via o.a. enquêtes over hangende beslissingen, maar ook vrij te posten suggesties, vragen of bezorgdheden.
 • En ook Standard Luik wil een applicatie lanceren om nog vlotter te communiceren met zijn supporters. Via ‘Le Helpdesk des Rouches’ zullen zij hun feedback en suggesties kunnen doorgeven, om het onthaal en het comfort in het stadion permanent te verbeteren.
 • Het departement veiligheid van de RBFA werkt aan verschillende projecten om de stewarding te valoriseren. Het gaat onder meer een aanbod aan e-learnings, in het Nederlands en het Frans, uitwerken die stewards op hun eigen tempo kunnen volgen.
 • En tot slot, van een andere orde, gaat er ook steun naar K.SK Heist, dat inzet op een veiliger gebruik van trainingsmateriaal en een ontsmettingsmachine ontwierp voor ballen. Zo houdt de club de kosten van ontsmetting onder controle, en houdt ze er op langere termijn rekening mee dat de coronapandemie niet de laatste is waarmee we geconfronteerd worden.

Meer info

Meer informatie kan je vinden op de website van Koning Boudewijnstichting

0