Voetbalcel

foot

De Voetbalcel maakt deel uit van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

3 kolommen
Lees meer

réglementation

De Voetbalwet voorziet in een aantal verplichtingen voor zowel de supporters als de organisatoren.

3 kolommen
Lees meer

Preventie

KAA GENT

De KAA Gent Foundation is de maatschappelijke werking van KAA Gent. De organisatie is een publiek-private samenwerking van KAA Gent, de Stad Gent, OCMW Gent en de supporters van KAA Gent.

3 kolommen
Lees meer