Algemeen

Na het grote succes bij de laatste afname in 2018, komt de 10de Veiligheidsmonitor er aan! De Veiligheidsmonitor, een grootschalige enquête omtrent veiligheid, slachtofferschap en politiewerking, levert waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid. Wat er leeft bij de bevolking is namelijk een onmisbaar onderdeel om onderbouwde beleidsplannen te kunnen uitwerken, evalueren en bijsturen.

De Veiligheidsmonitor 2021 zal volgens dezelfde modaliteiten als in 2018 verlopen, met naast een lokale ook een federale component. Het objectief is resultaten op federaal, arrondissementeel/provinciaal en lokaal niveau (gemeenten, politiezones) te bekomen. Hierdoor is er zowel op federaal als lokaal niveau de mogelijkheid tot vergelijking in het kader van een integrale veiligheidsaanpak. Verder werden de vragen ook geüpdatet met het oog op de veranderde veiligheidscontext in 2021.

400.000 personen werden op toevalligerwijze geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzending van de vragenlijsten vindt plaats midden oktober 2021, de resultaten worden midden 2022 verwacht.

1

Waarom zou ik de Veiligheidsmonitor invullen?

Het is heel eenvoudig, zeker online

De enquête invullen kan zowel op papier als online (via een speciale toegangscode) en duurt niet lang, gemiddeld 10 à 15 minuten. We moedigen de burgers aan om voor de digitale versie te kiezen, gezien de verschillende voordelen ervan: een snellere behandeling, minder risico op fouten, geen verzending via de post.

De enquête is volledig anoniem

De geadresseerden van de enquête werden geheel toevallig geselecteerd. De anonimiteit van de antwoorden wordt zowel online als op papier gegarandeerd. Om de vragenlijst online in te vullen, vindt u in de brief naast een toegangscode en het adres van de website, ook een QR-code die onmiddellijk toegang tot de vragenlijst geeft. Wanneer u de papieren versie verkiest, kunt u de enquête gratis terugsturen zonder enige verwijzing naar uw adres en persoonlijke gegevens.

Het is de gelegenheid om uw steentje bij te dragen

U hebt de mogelijkheid om de politiediensten te helpen de criminaliteit in uw buurt in beeld te brengen. Welke problemen ondervindt u in uw wijk? Voelt u zich om bepaalde redenen onveilig? Wat is uw ervaring met de politie?

U hebt de kans om u als slachtoffer te laten horen

Het zou kunnen dat u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, maar om bepaalde redenen geen aangifte hebt gedaan. Ook misdrijven waarvan de politie niet op de hoogte is, zijn zeer belangrijk. Beschouw de Veiligheidsmonitor als de geschikte kans om deze persoonlijke ervaringen of meningen op een anonieme manier te delen.

Uw deelname is nuttig

Elke ervaring die u deelt, helpt ons om een beter veiligheidsbeleid te ontwikkelen: enkel door te weten wat er leeft bij de mensen, kunnen we gericht werken op de zaken die voor u van belang zijn.

1
1
Meer info