Context

De Veiligheidsmonitor is een enquête bij de bevolking over verschillende veiligheidsthema’s.

Via dit kanaal wordt de publieke opinie over het onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden, bevraagd. De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid.

Wat er leeft bij de bevolking is namelijk een onmisbaar onderdeel om onderbouwde beleidsplannen te kunnen uitwerken.

Dankzij de samenwerking tussen de Federale Politie en de Algemene Directie Veiligheid & Preventie werd de enquête uitgebreid van uitsluitend politiezones naar politiezones en/of gemeenten. Dit initiatief vormt de ideale aanzet tot een integraal veiligheidsbeleid als antwoord op de kadernota en ter voorbereiding van de zonale veiligheidsplannen en de gemeentelijke strategische veiligheids- en preventieplannen van 2020.

1
Context

Veiligheidsmonitor 2018

In 2018 wordt een nieuwe Veiligheidsmonitor georganiseerd.
Consulteer regelmatig onze website voor een update over de Veiligheidsmonitor 2018.

1
Veiligheidsmonitor 2018