1. Stedelijk protest in digitale tijden. Verschijningsvormen en mogelijke verklaringen

Door Elisabeth Enhus (Professeur Em. Département de criminologie, VUB)

Presentatie

Video

0

2. Beheer van de incidenten van 24 maart 2021 in La Louvière - Opvolging van de stadsbendes

Door  Christian Henry - Procureur Konings in Bergen

Naar aanleiding van de rellen van 24 maart 2021 tussen rivaliserende bendes in Bergen en La Louvière hebben de federale en lokale politiediensten en het parket een gezamenlijke strategie ontwikkeld om het verschijnsel van de stadsbendes te bestrijden. De doelstellingen zijn de rechters in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen om de daden te vervolgen en de slachtoffers te beschermen, deze stedelijke bendeverschijnselen onder controle te krijgen voordat zij een al te grote bedreiging vormen, en de leiders te identificeren

Presentatie

Video

0

3. Projet « Jongerenopvolgingskamer » Antwerpen

door Isabelle Verguts (substituut procureur des Koning bij het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen) en Nina Delbecke (criminologe bij het parket van Antwerpen)

Presentatie

Video

0

4. Evaluatie van de stadsbendes in de politiezone Brussel-HOOFDSTAD Elsene - Aanwezigheid van stadsbendes tijdens rellen ?

door Pierre Reumont (1ste commissaris; hoofd van de afdeling criminaliteit - stedelijk geweld - Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene 5339)

De afdeling stadsbendes van de politie van Brussel-Hoofdstad Elsene werd opgericht met als doel de stadsbendes en hun leden te volgen om de misdrijven die zij dagelijks begaan in kaart te brengen. Deze afdeling neemt ook deel aan de coördinatie van de onderzoeken en aan de bewustmaking van het personeel.

Presentatie

Video

0

4. Projet « New Way of Protesting (NWOP) »

door Koen Van Overtveldt (Directeur-Coördinator Brussel – Federale Politie)

Vandaag de dag, en vooral dankzij de sociale netwerken, zijn zowel georganiseerde groepen als geïsoleerde individuen in staat al dan niet gecoördineerde menigtes te mobiliseren en de openbare ruimte op vreedzame of, vaker nog, gewelddadige wijze te bezetten. Geconfronteerd met dit verschijnsel, dat nog steeds Nieuwe Manieren van Protesteren (NWOP) wordt genoemd, passen de orde- en veiligheidstroepen zich aan. Daarom hebben zij verschillende werkgroepen ingesteld, die als hoofddoel hebben te werken aan de maatregelen die moeten worden uitgevoerd om de politie in staat te stellen deze groepen gewelddadige demonstranten snel op te sporen, in toom te houden en te neutraliseren.

 

0

5. De aanpak door de stad Luik van de stadsrellen van 13 maart 2021

door Vincent Rodes (Hoofdcommissaris - Lokale Politie Luik, Directie Operaties – Dienst Algemene Inlichtingen)

Naar aanleiding van de arrestatie van een vrouw die zich bemoeide met een politieoptreden, vonden op 13/03/2021 in Luik 3 betogingen plaats. Deze demonstraties gaven aanleiding tot gewelddadige rellen, omdat er veel misdadigers bij de optochten aanwezig waren. Dit geweld heeft geleid tot talrijke gewonden bij de politie en materiële schade in de stad. In deze presentatie wordt ingegaan op de context van deze gebeurtenissen, de wijze waarop de politie van Luik hiermee is omgegaan en de lessen die hieruit kunnen worden getrokken voor de toekomst.

Presentatie

Video

0

6. Outreachende Sociale Preventie - een integrale benadering

Door Illias Marraha (Diensthoofd - Dienst Sociale Preventie-Stad Mechelen)

Presentatie

Video

0

7.  De aanpak van stedelijke incidenten door Molenbeek

door Christian Naeye (Preventieambtenaar-Gemeente Sint-Jans-Molenbeek)

De Stad Molenbbeek presenteert de lessen die zijn getrokken uit het geweld dat plaatsvond in het nieuwe jaar 2019. Om dit steeds terugkerende stadsgeweld aan te pakken, heeft zij een multidisciplinair systeem opgezet waarbij alle actoren (TSR, MQ-animator, straatvegers,...) betrokken zijn en niet alleen de politiële interventiediensten. Nu het systeem in het nieuwe jaar 2021 zijn waarde heeft bewezen, breidt de stad zijn denkwerk uit in een "tweede golf"-project om het hoofd te kunnen bieden aan "spontane" gebeurtenissen en het structurele stadsgeweld te bestrijden.

Presentatie

Video

0

8. Agressie tegen hulpverleners. Alternatieve gerechtelijke maatregel voor daders

door Arne Dormaels (Directeur VIAS Institute)

Presentatie

Video

0