De AD Veiligheid & Preventie organiseerde in samenwerking met de FOD Justitie op maandag 5 juli 2021 een webinar over geweld in steden in de vorm van rellen.

Welke aanpak is nodig om hiermee om te gaan? Het is nodig om een reflectie op gang te brengen om geschikte antwoorden hierop te vinden.

Het doel van dit webinar was concrete voorstellen te formuleren voor een betere aanpak en beheersing van stedelijk geweld, op sociaal-preventief niveau, op bestuurlijk niveau en op repressief en justitieel niveau, aan de hand van een integrale en geïntegreerde aanpak.

Het is ook een gelegenheid om de balans op te maken van wat er in ons land al wordt gedaan rond het fenomeen. Verschillende actoren in grote steden hebben reeds een aantal zaken uitgewerkt om het hoofd te bieden aan dit probleem. Andere benaderingen, die zijn ontwikkeld in de context van andere criminele verschijnselen, kunnen mogelijk interessante ideeën opleveren die relevant zijn. 

Een tweede webinar over dit onderwerp zal in november 2021 worden georganiseerd.

Hieronder vindt u meer informatie over het webinar van 5 juli 2021: het programma, de presentatie en de conclusies.

Presentaties

U vindt hier de presentaties van de sprekers van het webinar over stedelijk geweld van 5 juli 2021

Webinar 5 juli 2021 - Programma

Op deze pagina vindt u het programma van het webinar van 5 juli 2021 en de aanbevelingen die daaruit zijn voortgekomen.