Startevent Staten-Generaal van de Politie

Rij SEGPol

Meer dan 360 belanghebbenden namen deel aan de Staten-Generaal van de Politie, onder andere 103 korpschefs, 58 burgemeesters en 24 professoren. Een duidelijk teken dat velen klaarstaan om mee te werken aan de politie van de toekomst.

Speeches

Openingsspeech door Minister Annelies Verlinden

Link video

"We moeten accepteren, anticiperen en aan de slag. Laten we daarom de mouwen opstropen, de handen ineenslaan en samen vooruitkijken naar een politie van de toekomst. De politie is tenslotte van ons allemaal."

Speech Commissaris-Generaal Marc De Mesmaeker

Link video

"Zo is de maatschappij van vandaag niet dezelfde als die van gisteren. De technologie evolueert, de gewoonten veranderen, de criminaliteit diversifieert en professionaliseert zich, de communicatiekanalen nemen toe en de nieuwe uitdagingen zijn legio."

Speech Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie

Link video

"Onze huidige politiestructuur is niet geconcipieerd voor innovatie. Onze huidige politieorganisatie focust zich in de eerste plaats op veiligheid, tevredenheid en energie-efficiëntie.Het volstaat dan ook niet langer om ‘Out of the box’ te denken om de nieuwe maatschappelijke veiligheidsproblemen te gaan bestrijden. Het gaat veel verder dan dat. Er is simpelweg geen box meer."

Speech Philip Willekens, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie

Link video

“Veiligheid is een kerntaak van de overheid en in onze democratische samenleving is een specifieke rol weggelegd voor de politie, maar dit mag allianties met andere actoren niet in de weg staan die mee streven naar meer welzijn en veiligheid voor iedere burger.”

Presentaties 

Presentatie van Centre d'Etudes Sur La Police en Circle of Police leadership

In deze presentatie door Olivier Libois, Bernard De Maertelaere en Carrol Tange worden de de thema's uit de doeken gedaan waarvoor beide organisaties zich zullen engageren bij de latere thematische bijeenkomsten, meer bepaald:

Maatschappelijke ontwikkelingen en crisissituaties

 • Diversiteit en discriminatie
 • Kracht en geweld
 • Nieuwe en opnieuw samengestelde ruimten voor politieoptreden

De uitdagingen van technische modernisering, maar ook..

 • Oude" en "nieuwe" politie banen
 • Aanwerving/selectie, of de uitdagingen van het ouder worden
 • Beloften en uitdagingen van de 4e industrialisatie (politiële digitalisering)

Presentatie van Centre for Policing and Security en Circle of Police leadership

In deze presentatie door Sofie De Kimpe, Jurgen De Landsheer en Jean-Louis Dalle wordt de intentie gegeven om rondetafelgesprekken op te starten over de toekomstige uitdagingen van de politie, rekening houdend met:

 • Technologie en innovatie
 • Finlog en organisatieontwikkeling
 • Recherche
 • De mens in de organisatie
 • Internationale uitdagingen en dreigingen
 • Politie en bevolking
0
0