Globaal

Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019

De Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) is een strategisch beleids- en referentiekader voor alle actoren die omwille van hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden of vanuit hun maatschappelijke doelstellingen een bijdrage kunnen leveren om tot een effectieve veiligheidsaanpak te komen. De nieuwe KIV zal eind dit jaar worden gepubliceerd.

Nationaal veiligheidsplan 2016-2019

Op 7 juni 2016 werd het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2016-2019 officieel voorgesteld. Het NVP geeft de bijdrage weer van de geïntegreerde politie aan het veiligheidsbeleid dat door de federale regering wordt bepaald en in de Kadernota Integrale Veiligheid is opgenomen. Het nieuwe NVP zal in werking treden op 1 januari 2022.

0

Algemene Inspectie Politie

Documentatie Algemene Inspectie Politie 

De Algemene Inspectie Politie (AIG) beschikt over veel informatie door de onderzoeken en inspecties die zij voeren. De visiedocumenten van AIG kunnen inspireren voor de verdere besprekingen tijdens de Staten-Generaal van de Politie.

0