Staten-Generaal van de Politie

SEGPOL

Het huidig politiemodel komt na 20 jaar steeds meer onder druk te staan. De politiewerking wordt uitgedaagd door nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De Minister van Binnenlandse Zaken neemt daarom samen met een aantal sleutelpartners het initiatief om een Staten-Generaal van de politie te organiseren.

Startevent: documentatie en opname

Rij SEGPol

Deze pagina bevat de documentatie en de opname van het startevent van de Staten-Generaal van de Politie. 

Relevante documentatie

SEGPOL

Deze pagina zal aangevuld worden met documentatie die relevant is voor het verdere verloop van de Staten-Generaal van de Politie.

Tussentijdse activiteiten

SEGPOL

Deze pagina zal aangevuld worden met de volgende evenementen in het kader van de Staten-Generaal van de Politie.