Tussen 2016 en 2019 heeft de FOD Binnenlandse Zaken, met de steun van de Europese Commissie, zijn Mobile Team in het hele land ingezet om de gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van hun beleid ter voorkoming van gewelddadige radicalisering. Het Mobile Team is met 84 bezoeken op het terrein naar tal van gemeenten gegaan om er met de lokale actoren te werken aan verschillende onderwerpen.

Sinds 2019 is het Team uitgebreid en is het in de richting van een nieuw concept geëvolueerd: het Radix Team, dat is samengesteld uit een Back-Office en een Front-Office.

Aangezien radicalisering een onderwerp is dat tijdens de afgelopen jaren voortdurend geëvolueerd is, wat met name tot een toenemende ongerustheid met betrekking tot extreemrechtse ontsporingen geleid heeft, wil het Radix Team, naast de ondersteuning op het terrein, grondig werk leveren om opleidingen en tools uit te werken die voor de lokale actoren bestemd zijn, om hen te helpen om zich vertrouwd te maken met de materie, zodat ze deze thematiek in al haar facetten kunnen aanpakken. 

Het team kan zo verder ondersteuning op maat aanbieden, in functie van de behoeften van de steden en gemeenten. Deze ondersteuning is aangepast aan de huidige uitdagingen.

0

Aanbod aan steden en gemeenten

Hulp bij de oprichting van een Lokale Integrale Veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R). Sinds de afkondiging van de wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme moeten alle Belgische gemeenten een lokale integrale veiligheidscel (LIVC-R) oprichten. 

Het Radix Team stelt een ontmoeting in uw gemeente of politiezone voor, om u bij de oprichting van uw LIVC-R te ondersteunen.

Deze ontmoeting maakt het mogelijk om ideeën over de invoering van de LIVC-R uit te wisselen en verschaft de gemeenten de tools voor de oprichting van deze cel: wettelijk kader, creatie van een spreekruimte voor de verschillende actoren, voorbeelden van goede praktijken, nationale cartografie...

Raadpleeg onze pagina om meer te weten te komen over de LIVC-R:

Actieplan Radicalisme « Plan R ».

Sensibiliseringsdag betreffende de radicaliseringsprocessen. Deze dag is uit algemeen preventief oogpunt bedoeld voor de personeel  werkzaam binnen een gemeente.   Op die manier kan iedereen een basis van gemeenschappelijke kennis verwerven. Deze dag kan ook voor de leden van de LIVC-R voorzien worden, bij wijze van aanvulling van de begeleiding in het kader van de oprichting van deze cel.

Hulp bij de projectontwikkeling door informatiedoorstroming, in contact treden met sleutelpersonen of gemeenten met goede praktijken ter zake...

1
Aanbod aan steden en gemeenten

Contact

1
Contact