De omzendbrief van 22 mei 2018 spoort steden en gemeenten aan om een Lokale Integrale Veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R) op te richten: “Ten einde deze Omzendbrief ten volle uitwerking te kunnen geven, is er nood aan een lokaal gemeentelijk overlegplatform, een “Lokale Integrale Veiligheidscel R”, waar de informatie-uitwisseling tussen de sociale en preventiediensten, de LTF en de bestuurlijke autoriteiten plaatsvindt. De burgemeester dient hiertoe het initiatief te nemen.”

Op basis hiervan hebben tal van gemeenten beslist om over te gaan tot het oprichten van een ‘Lokale Integrale Veiligheidscel R’. Hieronder kan u per regio het aantal LIVC-R zien, het aantal gemeenten die betrokken zijn bij een LIVC-R en het aantal gemeenten die (nog) geen LIVC-R hebben opgericht.

0

Overzicht

Stand va zaken (26/08/2019)

 

Aantal LIVC's

Aantal gemeenten met LIVC

België

256

388

Brussel

19

19

Vlaanderen

166

257

Wallonië

71

112

Duitstalige gemeenschap

2

9

Voor meer informatie omtrent de LIVC-R kan u terecht bij onze medewerkers van het Radix Team ([email protected]).

1
Overzicht

Aangifte LIVC-R

Wij pogen om een zo accuraat mogelijk beeld van de LIVC-R in België te kunnen aanbieden. Indien u de LIVC-R in uw gemeente wilt aangeven, of u beschikt over andere informatie dan de onze, verwijzen we u door naar  het invulformulier LIVC-R.

1
Aangifte LIVC-R