De omzendbrief van 22 mei 2018 spoort steden en gemeenten aan om een Lokale Integrale Veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R) op te richten: “Ten einde deze Omzendbrief ten volle uitwerking te kunnen geven, is er nood aan een lokaal gemeentelijk overlegplatform, een “Lokale Integrale Veiligheidscel R”, waar de informatie-uitwisseling tussen de sociale en preventiediensten, de LTF en de bestuurlijke autoriteiten plaatsvindt. De burgemeester dient hiertoe het initiatief te nemen.”

Op basis hiervan hebben tal van gemeenten beslist om over te gaan tot het oprichten van een ‘Lokale Integrale Veiligheidscel R’. Hieronder kan u per regio het aantal LIVC-R zien, het aantal gemeenten die betrokken zijn bij een LIVC-R en het aantal gemeenten die (nog) geen LIVC-R hebben opgericht.

0

Overzicht

Stand van zaken 15/06/2019

  Aantal LIVC-R Aantal gemeenten met LIVC-R Aantal gemeenten zonder LIVC-R
België 253 382 116
Brussel 19 19 0
Vlaanderen 164 255 30
Wallonië 70 108 86
Duitstalige gemeenschap 2 9 0

 

Dit resultaat kwam er op basis van de resultaten van de enquête van het Mobile Team van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze cijfers werden aangevuld/geactualiseerd door:

  • Tweede contact door lokale adviseurs FOD BiZa,
  • Telefonische en persoonlijke contacten Mobiel Team,
  • Informatie van onze partner instellingen (regio’s, OCAD, VVSG),
  • Bevraging DIRCO’s België (april 2017).

Voor meer informatie omtrent de LIVC-R kan u terecht bij onze medewerkers van het Mobile Team ([email protected]).

1
Overzicht

Aangifte LIVC-R

Wij pogen om een zo accuraat mogelijk beeld van de LIVC-R in België te kunnen aanbieden. Indien u de LIVC-R in uw gemeente wilt aangeven, of u beschikt over andere informatie dan de onze, verwijzen we u door naar  het invulformulier LIVC-R.

1
Aangifte LIVC-R