In oktober 2018 heeft het Mobile Team een gids inzake lokale tools en initiatieven inzake preventie van radicaliseringsprocessen die tot geweld kunnen leiden gepubliceerd. In België werden meerdere interessante initiatieven ontwikkeld. Deze initiatieven kunnen een inspiratiebron zijn voor alle lokale actoren die betrokken zijn bij de preventie van gewelddadige radicalisering.

« Gids met de lokale initiatieven inzake preventie van radicaliseringsprocessen die tot geweld kunnen leiden » 

 

0