Het Forum LIVC-R van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken is een informatief platform voor de uitwisseling van informatie over de Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake Radicalisme, Extremisme en Terrorisme.

Het strekt ertoe de Information Officers en de LIVC-R-coördinatoren samen te brengen en hen de mogelijkheid te geven informatie en ervaringen rond LIVC-R uit te wisselen. 

Het forum is zowel in het Nederlands als in het Frans beschikbaar.

Binnen het forum neemt het Radix Team van de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken de rol op van moderator.  Op het forum stelt het Radix Team ook nuttige informatie en documentatie ter beschikking, namelijk:  een voorstelling van ons team, de wetgevende kaders die de materie van de LIVC-R regelen, een document "Vragen en Antwoorden - FAQ" van de FOD Binnenlandse Zaken over de LIVC-R, een inventaris van de opleidingsinstanties inzake radicalisme, enz.

Link naar het forum

Enkel personen die een identificatiecode hebben, krijgen toegang.  Als je IO of LIVC-R-coördinator bent en als je graag toegang wil krijgen tot het forum, contacteer ons dan via het e-mailadres [email protected].

0