BOUNCE is een training voor jongeren die tot doel heeft hun sociale vaardigheden, zelfbewustzijn en weerbaarheid te versterken. De tool wordt momenteel door lokale overheden in 5 EU lidstaten ingezet als een maatregel ter preventie van radicalisering in een vroeg stadium. 

bounce

0

Een preventief programma tegen radicalisering voor jongeren

De BOUNCE Resilience Tools zijn een preventief programma tegen radicalisering voor jongeren, hun ouders en eerstelijnswerkers, ontwikkeld door de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met Arktos vzw, dat bestaat uit 3 tools:

1. BOUNCE Young 

BOUNCE Young is een vroege psychofysieke preventietraining voor kwetsbare jongeren om hun weerbaarheid tegen (gewelddadige) radicale invloeden te versterken.

2. BOUNCE Along

BOUNCE Along is een bewustmakingsprogramma voor ouders en eerstelijnswerkerseen en het biedt volwassenen in de sociale omgeving van jongeren handvatten aan bij hun rol in de vroegtijdige preventie van gewelddadige radicalisering.

3. BOUNCE Up

BOUNCE Up is een train-the-trainersprogramma voor eerstelijnswerkers.

De BOUNCE-tools kunnen worden gebruikt in de context van onderwijs, jeugdwerk en welzijn. 

1
Een preventief programma tegen radicalisering voor jongeren