projet

De lokale initiatieven die wij voorstellen om weer te geven, hebben geen normatief karakter.   Het zijn voorbeelden die praktijken tonen waarover de promotoren tevreden zijn en waarvan zij menen dat een uitwisseling nuttig kan zijn voor anderen. 

Het is niet raadzaam om de voorgestelde projecten als zodanig over te nemen.   Er moet een inspanning worden geleverd om een dergelijk project aan te passen aan de context van het bestuur dat het overneemt, en ook is het aangewezen dat de betrokken actoren zich dit project eigen maken.

Wanneer u denkt dat u originele praktijken inzake criminaliteitspreventie heeft ontwikkeld, kan uw ervaring erg nuttig zijn voor de andere lokale besturen die een gelijkaardige context delen.

0

Mijn preventieproject indienen

Wij stellen voor dat u stappen onderneemt om uw initiatieven inzake criminaliteitspreventie te delen. 

Als leidraad stellen wij voor dat u uw "preventieproject"  zou indienen volgens een 10-puntenformaat.

  1. Voorstelling van het project
  2. Duur van het project
  3. Activiteiten
  4. Doelstellingen
  5. Doelgroepen
  6. Partnerschappen
  7. Communicatie
  8. Originaliteit – Innovatie
  9. Evaluatiemethodologie
  10. Jaarlijkse kostprijs (personeel en materiaal)

Een preventieproject indienen

Vul het formulier in en verstuur het naar [email protected].

De initiatieven die op dit forum staan, worden niet allemaal gefinancierd door de FOD Binnenlandse Zaken.

 

1
Mijn preventieproject indienen