Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2019

  • Gezondheidsindex

Het Federaal Planbureau verwacht een overschrijding van de spilindex in augustus 2019.

  • Wedde van de maand december - inschrijving in begroting

De overgangsperiode om de wedde van de maand december in te schrijven in de begroting van het eigen dienstjaar, zoals voorzien in de omzendbrief PLP 54, eindigt op 31 december 2019. De politiezones die zich hier nog niet mee in orde hebben gesteld, dienen dus een 13e weddemaand (eenmalige operatie) in te schrijven in de begroting van 2019.

Bij gebrek daaraan zullen de nodige kredieten om de 13e weddemaand te dragen ambtshalve worden ingeschreven in de begroting van 2019 van de politiezone, cfr. artikel 72 van de WGP.

Meer informatie op pagina 8 van de omzendbrief

  • Dotaties: indexatie van de federale basistoelage 2018

Hoewel de indexatie van de federale basistoelage slechts met zekerheid kan worden vastgesteld wanneer de waarde van de gezondheidsindex van december 2018 definitief vastligt, geven de resultaten van de voorlopige berekeningen aan dat de geraamde indexatie van 2018 waarschijnlijk positief zal zijn.

Meer informatie op pagina 18 van de omzendbrief

  • Dotaties: federale basistoelage 2019

De tweede component van de federale basistoelage 2019, nl. het geleidelijke herstel van de solidariteitsbijdrage van de politiezones die een positief saldo vertoonden in toepassing van de forfaitaire financiering gebaseerd op de KUL-norm, blijft voorlopig behouden op het niveau van 2018 (dit wilt zeggen a rato 5/12de).

Dit discussiepunt zal opnieuw op de agenda worden geplaatst tijdens de begrotingscontrole 2019 die plaatsvindt in het eerste trimester van volgend jaar.

Meer informatie op pagina 18 van de omzendbrief + bijlage 6

  • Dotaties: toelage “Uitrusting handhaving openbare orde” 2019

Vanaf het jaar 2019 zal deze toelage, conform de omzendbrief MFO-2 van 23 november 2017, alleen nog worden toegekend aan de politiezones van de categorie Hycap B en aan de politiezones van de categorie Hycap A die ervoor opteren om via een associatie of structureel samenwerkingsverband te worden ingedeeld in de categorie Hycap B.  

Meer informatie op pagina 21 van de omzendbrief + bijlage 6

  •  Federale dotaties 2019 per politiezone

In bijlage 6 van de omzendbrief kan u de bedragen per politiezone terugvinden. De bedragen van de dotaties 2019 worden meegedeeld onder voorbehoud van hun goedkeuring bij koninklijk besluit.

De volledige inhoud van de begrotingsomzendbrief PLP 57

0

Vereiste documenten voor de opmaak van de begroting

1
Vereiste documenten voor de opmaak van de begroting

Inputmodule jaarrekening 2019

1
Inputmodule jaarrekening 2019