De omzendbrief van 13 november 2018 heeft tot doel de procedure inzake de verkiezing en de installatie van de leden van de politieraad in een meergemeentepolitiezone nader toe te lichten.

Hij bevat de wets-en regelgevingswijzigingen die sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen binnen deze materie zijn doorgevoerd. Het gaat met name over de wet van 21 mei 2018 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en van het koninklijk besluit van 7 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad. 

0

Geconsolideerde wetgeving

Koninklijk besluit van 7 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad (officieuze coordinatie).

1
Geconsolideerde wetgeving

Verkiezings- en installatieproces

Verkiezings- en installatieproces in Brussel

police processus

Verkiezings- en installatieproces in Vlaanderen

processus flandres

Verkiezings- en installatieproces in Wallonië

processus wallonie

1
Verkiezings- en installatieproces

Nuttige links

  • Presentiegelden: de nieuwe nota betreffende de berekening van de presentiegelden van de politieraadsleden door het SSGPI zal beschikbaar zijn vanaf de maand december (Lees meer);    
  • Meer informatie over de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden in Vlaanderen (Lees meer).

Meer vragen?

Stuur een email naar [email protected]

1
Nuttige links